MATOlog

Miten anturiteknologiamme toimii?

MATOlog anturit

Ohjaa työmaasi kosteudenhallintaa jatkuvatoimisen mittauksen avulla

MATOlogin patentoitu mittausteknologia on tarkoitettu kosteudenhallinnan työkaluksi, kun halutaan seurata ja ohjata rakennustyömaan olosuhteita betoninvaluissa ja erilaisissa rakenteissa.

Kehittämämme betonianturit ja olosuhdeanturit luovat kokonaisvaltaisen tilannekuvan rakennustyömaan sen hetkisistä olosuhteista, jonka avulla työmaan aikataulutus helpottuu ja rakenteet saadaan kuivattua haluttuun suuntaan halutussa ajassa.

Jatkuvatoiminen mittaus mahdollistaa etäseurannan joko rakennusajaksi tai vaikka koko kiinteistön elinkaaren ajaksi.

MATOlog

Tuotteet


MATOlog
CURE

Betonianturi on ratkaisu lujuuden kehittymisen, jälkihoidon ja rakennekosteuden jatkuvaan seurantaan.

MATOlog
BOX

Ratkaisu rakennustyömaan ja kiinteistön tilojen sekä rakenteiden olosuhdevalvontaan.

MATOlog
FLOOD

Tulva-anturi on ratkaisu tulvarajan seurantaan, kuten veden pinnat maastossa, tarkastuskaivot, padot jne.

MATOlog
ROAD

Tieanturi on ratkaisu tiepinnan reaaliaikaiseen olosuhdeseurantaan, kuten lämpötila, liukkaus jne.

parallax background

Miten anturimme toimii?

Lue lisää patentoidusta teknologiastamme


Matolog Oy

Suomalaista tuotekehitystä


MATOlog Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen yritys, joka suunnittelee, valmistaa sekä markkinoi langattomia etäseurattavia IoT -antureita erilaisten rakenteiden ja tilojen toimivuuden ja muuttuvien olosuhteiden seurantaan.