MATOlog

Mittaus-teknologiamme on osa kestävää rakentamistaTeknologian hyödyt

Kustannustehokas ja helposti asennettava langaton anturiteknologia mahdollistaa rakenteista ja pinnoilta pitkäaikaisen OnLine –mittaamisen. Rakennuksen tilat ja rakenteet tulevat OnLine –seurantaan, mikä luo näkyvyyden kiinteistön kosteustekniseen toimivuuteen rakentamisen ja kiinteistön käytön aikana.

Rakennusteollisuudessa ja rakennustyömailla olosuhdeanturit ovat osa kosteuden ja lämpötilan hallintaa, joilla optimoidaan rakentamisen aikatauluja sekä vältytään huonon laadun kustannuksilta. Teknologia on osa rakennustyömaan laadunhallintaa ja laadunvalvontaa.

Tiet ja maa-alueet tulevat OnLine –seurantaan, mikä mahdollistaa ennaltaehkäisevän huollon sekä tiedottamisen, esim. liukkaudesta tai alueen tulvimisesta.

Kosteudenhallinanturit mahdollistavat materiaalien kosteuskäyttäytymisen tutkimisen osana tuotekehitystä, esim. betonivalun jälkihoitokemikaalien vaikutus veden haihtumiseen kapillaarihuokosista.

Olosuhdeseuranta analytiikan avulla saadaan mittaustiedot jalostettua monenlaisiin eri tarkoituksiin.

Mittausteknologia

MATOlogin mittausteknologia perustuu elektroniikan ja materiaalitekniikan yhdistelmään. Anturit käyttävät pietsoresistiivistä mittausteknologiaa yhdistettynä MATOlogin kehittämään mittapäähän sekä rakenteeseen.

Kehitetty rakenne mahdollistaa kapillaaristen voimien mittaamisen rakenteiden sisältä. Teknologiaa voidaan hyödyntää monenlaisiin sovelluksiin ja se kestää erittäin hyvin rasittavia olosuhteita, esim. upotuksen betoniin. Anturit ovat täydellisesti pölysuojattuja.

Mittaaminen ja lähettäminen kuluttavat erittäin vähän energiaa, mikä mahdollistaa erilaisten pitkäikäisten langattomien antureiden valmistamisen. Piirilevylle integroitu paristo kestää jopa kymmenen vuotta. Ulkoista virtalähdettä tai paristoa ei tarvita.

Mittaus- ja lähetysvälien taajuutta voidaan säätää halutunlaiseksi tai ohjata dynaamisesti olosuhteiden muuttuessa.

Tiedonsiirto

Valmistamamme anturit toimivat langattomassa IoT –verkossa (LoRaWAN). Suomessa valtakunnallista IoT –verkkoa operoi Digita Oy, jonka verkko kattaa jo lähes koko Suomen.

Verkkoa voidaan tarvittaessa vahvistaa paikallisella tukiasemalla, esim. rakennustyömaat. Verkko mahdollistaa pienten datamäärien siirtämisen erittäin kustannustehokkaasti suurien etäisyyksien päästä.

MATOlog anturit lähettävät raakadataa IoT –verkon kautta pilvipalveluun, missä data jalostetaan kuhunkin tarpeeseen soveltuvaksi. Jalostettu data on aina saatavilla web –käyttöliittymässä.

API –rajapintojen kautta tiedot voidaan helposti integroida yritysten omiin tiedonhallintajärjestelmiin.

Analytiikka

Pilvipalvelussa jalostetaan MATOlog antureiden lähettämä data.

Datan ja algoritmien avulla muodostetaan erilaisia matemaattisia malleja lisäarvon tuottamiseksi.

  • Lujuusarvion tekeminen kovettuvasta betonista
  • Betonin jälkihoito –indeksi
  • Rakenteen kuivumisen ennustaminen
  • Homeriskin tunnistaminen
  • Liukkauden määrittely
  • Jne…

MATOlog CURE Mittaustarkkuusvertailu

MATOlogin vertailututkimus on osa Peikko Groupin järjestämää tutkimushanketta. Yhteistyökumppaneina projektissa toimivat Peikko Group, Tampereen yliopisto sekä MATOlog. Tutkimuksen yksi päätavoitteista oli selvittää MATOlogin teknologian kyvykkyys verrattuna perinteiseen porareikämittausmenetelmään.

Saatujen tulosten perusteella viimeisteltiin laskenta-algoritmit, joiden avulla MATOlog CURE anturin tulokset ilmoitetaan vertailukelpoisina perinteisiin suhteellisen kosteuden mittausmenetelmiin verrattuna. MATOlogin mittausteknologialla päästään RT-kortin parhaaseen ±2 RH-%:n luokkaan.