MATOlog

Teknologiamme on osa kestävää rakentamista 

Teknologian hyödyt

Kustannustehokas ja helposti asennettava langaton teknologia mahdollistaa rakenteista ja pinnoilta pitkäaikaisen OnLine –mittaamisen. Tilat ja rakenteet tulevat OnLine –seurantaan, mikä luo näkyvyyden kiinteistön kosteustekniseen toimivuuteen rakentamisen ja kiinteistön käytön aikana.

Rakennusteollisuudessa teknologiamme on osa kosteuden ja lämpötilan hallintaa, millä optimoidaan rakentamisen aikatauluja sekä vältytään huonon laadun kustannuksilta.

Tiet ja maa-alueet tulevat OnLine –seurantaan, mikä mahdollistaa ennaltaehkäisevän huollon sekä tiedottamisen, esim. liukkaudesta tai alueen tulvimisesta.

Mahdollistaa materiaalien kosteuskäyttäytymisen tutkimisen osana tuotekehitystä, esim. betonivalun jälkihoitokemikaalien vaikutus veden haihtumiseen kapillaarihuokosista.

Analytiikan avulla saadaan mittaustiedot jalostettua monenlaisiin eri tarkoituksiin.

Mittausteknologia

MATOlogin mittausteknologia perustuu elektroniikan ja materiaalitekniikan yhdistelmään. Anturit käyttävät pietsoresistiivistä mittausteknologiaa yhdistettynä MATOlogin kehittämään mittapäähän sekä rakenteeseen.

Kehitetty rakenne mahdollistaa kapillaaristen voimien mittaamisen rakenteiden sisältä. Teknologiaa voidaan hyödyntää monenlaisiin sovelluksiin ja se kestää erittäin hyvin rasittavia olosuhteita, esim. upotuksen betoniin. Anturit ovat täydellisesti pölysuojattuja.

Mittaaminen ja lähettäminen kuluttavat erittäin vähän energiaa, mikä mahdollistaa erilaisten pitkäikäisten langattomien antureiden valmistamisen. Piirilevylle integroitu paristo kestää jopa kymmenen vuotta. Ulkoista virtalähdettä tai paristoa ei tarvita.

Mittaus- ja lähetysvälien taajuutta voidaan säätää halutunlaiseksi tai ohjata dynaamisesti olosuhteiden muuttuessa.

 

Tiedonsiirto

Valmistamamme anturit toimivat langattomassa IoT –verkossa (LoRaWAN). Suomessa valtakunnallista IoT –verkkoa operoi Digita Oy, jonka verkko kattaa jo lähes koko Suomen.

Verkkoa voidaan tarvittaessa vahvistaa paikallisella tukiasemalla, esim. rakennustyömaat. Verkko mahdollistaa pienten datamäärien siirtämisen erittäin kustannustehokkaasti suurien etäisyyksien päästä.

MATOlog anturit lähettävät raakadataa IoT –verkon kautta pilvipalveluun, missä data jalostetaan kuhunkin tarpeeseen soveltuvaksi. Jalostettu data on aina saatavilla web –käyttöliittymässä.

API –rajapintojen kautta tiedot voidaan helposti integroida yritysten omiin tiedonhallintajärjestelmiin.

Analytiikka

Pilvipalvelussa jalostetaan MATOlog antureiden lähettämä data.

Datan ja algoritmien avulla muodostetaan erilaisia matemaattisia malleja lisäarvon tuottamiseksi.

  • Lujuusarvion tekeminen kovettuvasta betonista
  • Betonin jälkihoito –indeksi
  • Rakenteen kuivumisen ennustaminen
  • Homeriskin tunnistaminen
  • Liukkauden määrittely
  • Jne…
Sensor login
Suomi